Projekti

e-Twinning projekts "Emociju ceļojums"/ The journey of emotions

Mūsu dziesmiņa: https://youtu.be/m_Hka-c2rPk 

Informāciju sagatavoja PII "Ezītis" skolotāja Evita Vēvere 

Informācija sagatavota, atsaucoties uz projekta sadarbības partnera LATVIJAS IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRA mājaslapā publicētajiem datiem. Ar visiem aptaujas rezultātiem aicinām iepazīties:

http://iic.lv/projekti/atbalsts-pedagogiem-kvalitativas-parejas-no-pirmsskolas-un-sakumskolu-organizesanai/

 Informāciju sagatavoja PII "Ezītis" skolotāja Evita Vēvere


Sākot ar 2019./2020. mācību gadu, mūsu iestāde piedalās Erasmus + projektā. Erasmus + ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā. Tā atbalsta  institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai. 

Projekts “Mūsu misija ir pāreja” (angļu valodā - “Transition is Our Mission”, saīsinājumā TIM) ir paredzēts pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu darbinieku izpratnes veicināšanai par to, cik svarīgi ir nodrošināt bērniem veiksmīgu pāreju no pirmsskolas uz skolas vidi un kā viņus atbalstīt. Projekts ilgs 2 gadus, kura laikā notiks sadarbība ar izglītības pārstāvjiem no Slovēnijas, Horvātijas un Latvijas. Idejas autori ir “Soli pa solim” (“Korak za korakom”) izglītības kvalitātes centrs, kas darbojas Slovēnijas izglītības pētījumu institūta paspārnē. 

Projekta gaitā tiks analizēta pašreizējā situācija pārejas posmā no pirmsskolas uz skolu. Analīzē būs ietverta informācija, ko iegūsim no pedagogu un bērnu vecāku aizpildītajām anketām, kā arī no intervijām ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Mācību vizīšu laikā notiks pieredzes apmaiņa un prakse, kā rezultātā sagatavosim paraugprogrammu. Balstoties uz šo programmu, iesaistīto valstu dalībnieki piedalīsies apmācībā. Projekta noslēgumā izdosim rokasgrāmatu pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu speciālistiem par to, kā nodrošināt vienmērīgu un veiksmīgu pāreju bērniem no pirmsskolas uz skolas vidi.

Projekta dalībiestādes:

·        Izglītības iniciatīvu centrs, Valmieras pilsētas 2. PII “Ezītis” (skolotāja Evita Vēvere un struktūrvienības “Ābelīte” vadītājas vietniece izglītības jomā Vija Zaķe), Valmieras 5. vidusskola (Latvija).

·        Izglītības kvalitātes centrs “Korak za korakom” (Soli pa solim), Pedagoģiskais institūts, Varoņa Janez Hribar pamatskola un PII “Polhek” netālu no apdzīvotas vietas Lož (Slovēnija).

·        “Soli pa solim” Tautas atvērtā universitāte, pamatskola "Brace Bobetko", PII “Sisak Novi” Sisak pilsētā (Horvātija).

 

Informāciju sagatavoja PII “Ezītis” skolotāja, projekta dalībniece Evita Vēvere