Dokumenti

Iestāde īsteno šādas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

1. Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111);

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511).