Ezīša saime

Īstenojam:


Iestādē ir 10 grupas, kuras apmeklē bērni no 2 līdz 7 gadiem.

Vadītāja – Elita Skrastiņa

Vadītājas vietniece izglītības jomā – Liene Zemīte

Saimniecības vadītāja – Ilze Peršina

Lietvedības sekretāre – Daina Gailīte

Medicīnas māsa – Laila Gavare 

Logopēde – Arnita Adata

Speciālās izglītības skolotāja – Ilze Krievāne

Sociālais pedagogs – Vija Toč

Juta Grava

Anita Hofmane

Zanda-Marta Grava

Jānis Jansons

Skolotājas – Dinija Sonora Ozoliņa, 

         Santa Miķelsone

Skolotāju palīdze – Inga Liedeskalniņa

Skolotājas – Marika Ozarska

           Liene Romancāne

Skolotāju palīdze – Indra Švalbe

Skolotājas – Linda Jēgere

                      Iveta Jēkabsone

Skolotāju palīdze – Ligita Daniele

Skolotājas – Nora Lapiņa

                Zane Toča

Skolotāju palīdze – Ieva Kukere

SkolotājasMaira Jakoviča

                      Raita Gobiņa

Skolotāju palīdzeElīna Bindže

SkolotājasRudīte Želneronoka

                      Nadīna Zeme

Skolotāju palīdzeIneta Reikmane

SkolotājasIveta Čačka

                      Svetlana Želtkeviča

Skolotāju palīdzeNatālija Iļjina 

SkolotājasAntra Mūrniece

                      Ingrīda Rudzīte

Skolotāju palīdzeEvija Sīka

SkolotājasAnita Briežkalne

               Evita Vēvere

Skolotāju palīdzeKristīne Janīte

SkolotājasLāsma Ceriņa

                      Kristīne Reima-Mežecka

Skolotāju palīdzeInāra Ratniece