Uzturēšanās kārtība iestādē un tās teritorijā

IZGLĪTOJAMO VECĀKU, LIKUMISKO PĀRSTĀVJU UN CITU PERSONU

UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA IESTĀDĒ UN TĀS TERITORIJĀ

Nr.14 Kārtiba_par_uzturesanos_EZĪTIS_2022.docx

VECĀKU UN CITU PERSONU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA IESTĀDĒ, IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS

VIDĒJI AUGSTA UN AUGSTA SASLIMŠANAS RISKA LĪMEŅA GADĪJUMĀ

piel_Kārtiba_par_uzturesanos_EZĪTIS_epidem..docx