Pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums 2023_Valmieras PII EZĪTIS_publ. daļa.pdf
Ezitis_Pašnovērtējuma-ziņojums_2021.pdf