Ēdienkarte

Aktuālā ēdienkarte pieejama pirmsskolu tiešsaistes sistēmā ELIIS un grupu informācijas stendos.